Kognitiivisen käyttäytymisterapian Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2022-2024

Olen aloittanut Kognitiivisen käyttäytymisterapian Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen 2022-2024 Tampereen yliopistossa. Opiskelu on työn ohessa tapahtuvaa täydennyskoulutusta. Tavoitteena on kehittyä psykoterapeuttina ja työnohjaajana, löytää uusia menetelmiä, lisätä teoreettista ymmärrystä ja ajattelua, palauttaa mieleen koulutuksessa aikaisemmin opittua sekä huolehtia laaja-alaisesti omasta ammattitaidosta ja ammatillisesta hyvinvoinnista. Tavoitteena on myös mahdollisesti löytää uusia ammatillisia haasteita ja mahdollisuuksia psykoterapian, työnohjauksen ja koulutuksen parista. Opiskeleminen ja uuden oppiminen on minulle tärkeä osa elämääni. Siksi tämä koulutus tuntuu tässä vaiheessa erittäin mielekkäältä, mielenkiintoiselta ja sopivalla tavalla haastavalta mahdollisuudelta.