Solmuja parisuhteessa neuvonta

Solmuja parisuhteessa neuvonta on Kataja Ry:n laatima työskentelymalli, joka tarjoaa työskentelymallin mukaista, strukturoitua solmuneuvontaa parisuhteessa olevalle. Kurssilla on kahdeksan tapaamiskertaa, jokaisella kerralla on oma käsiteltävä aihealueensa ja jokaisen kerran jälkeen pariskunta saa myös luettavaksi kappaleen Solmuja parisuhteessa kirjasta ja joitakin kotona tehtäviä harjoituksia. Solmuneuvonta keskittyy nykyiseen parisuhteeseen: Mistä kaikki alkoi? Mitä on matkan varrella tapahtunut? Missä olemme nyt? Miten haluamme lähteä matkaa tästä jatkamaan? Tapaamiskertojan väli on noin 2-3 viikkoa, joten molemmilta vaaditaan hyvin intensiivistä otetta, tahtotilaa saada parisuhteessa muutosta aikaan ja valmiutta lähteä käsittelemään yhdessä ammattilaisen ohjauksessa parisuhteen haasteita.

Solmuneuvonnan tarkoituksena on tutkiskella parisuhteen haasteita eli solmuja. Parisuhteessa saattaa olla aikoja, jolloin koemme itsemme onnettomiksi, ehkä hieman yksinäisiksi, kommunikaatio takkuaa, seksuaalinen läheisyyskin on katoamaisillaan ja yhteisen sävelen löytäminen arjessa on haastavaa. Tällöin ei kannata jäädä toimettomaksi, vaan yhteistuumin tarttua haasteeseen ja alkaa etsiskelemään meissä jokaisessa esiintyviä piileviä voimavarjoja ja pyrkiä ottamaan ne käyttöön solmuneuvonnan avulla. Tehdä tutkimusmatka itseen ja samalla kumppaniin, jotta pystyisimme ymmärtämään, miksi toimimme kukin omalla tavallamme ja samalla löytämään vahvuutemme niin kumppanissamme kuin itsessämmekin tässä nykyisessä parisuhteessa.

Solmuja parisuhteessa neuvonnalle on myös esteitä ja nämä on hyvä tietää, kun harkitset solmu neuvontaan hakeutumista.

Solmuja parisuhteessa neuvonnan esteet:

  • Akuutti päihdeongelma
  • Parisuhteen ulkopuolinen suhde
  • Fyysinen väkivalta parisuhteessa

Haluan kohdata asiakkaat yksilöllisesti, luottamuksellisesti ja paneutuen juuri heidän haasteisiinsa. Seksuaaliterapeuttina/ solmuja parisuhteessa -neuvojana omalla asiantuntijuudellani, lempeällä kohtaamisella ja avoimella vuorovaikutuksella voin auttaa asiakkaita tiedostamaan, tutkiskelemaan ja työstämään juuri heidän elämäänsä kuormittavia seksuaalisuuden tai parisuhteen haasteita. Olen kanssa kulkija ja ohjaaja, työn pääsee kuitenkin tekemään asiakas itse.