Työnohjaus

Työnohjauksessa on mahdollisuus tarkastella työtä koulutetun, ulkopuolisen ohjaajan kanssa. Työnohjaus on työn tekemiseen, työhön suhtautumiseen tai työolosuhteisiin liittyvien tunteiden, tuntemuksien, ajatuksien, kokemuksien ja näkemyksien käsittelemistä. Työnohjauksen tavoitteena on tukea työhyvinvointia, työssä jaksamista, työssä viihtymistä ja työn kehittämistä.

Ohjausta voidaan järjestää joko yksilötyönohjauksena, ryhmätyönohjauksena tai koko työyhteisön työnohjauksena. Kuormittavissa kriisitilanteissa kriisityönohjaus on mahdollista toteuttaa tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

Ohjaus toteutetaan tapauskohtaisesti, tavoitteellisesti, ohjattavan yksilön, ryhmän tai työyhteisön asettamien tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Työskentelytapaani työnohjaajana kuvaavia tekijöitä ovat avoimuus, yksilöllisyys, tavoitteellisuus, luotettavuus, avarakatseisuus, ratkaisukeskeisyys ja sitoutuneisuus. Monipuolisen kokemukseni ja osaamiseni avulla koen selviytyväni haastavistakin tilanteista.

Työnohjaus toteutetaan prosessiluonteisesti asiakkaan tarpeet ja tilanteen huomioiden ja sitä kunnioittaen. Työnohjausprosessi voidaan aloittaa lyhyemmällä, esimerkiksi neljän tai viiden tapaamisen tutustumisjaksolla. Tämän tutustumisjakson jälkeen arvioidaan yhdessä työnohjauksen toimivuus; vastaako työnohjaus sille asetettuja tavoitteita ja odotuksia sekä tehdään yhdessä jatkosuunnitelma. Joihinkin tilanteisiin on madollista saada tarvittavaa muutosta aikaiseksi jo näiden tapaamisten aikana, eikä pidemmälle kokonaisuudelle ole välttämättä tarvetta. Työnohjauksista tehdään aina erikseen kirjallinen sopimus.