Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa asiakas pääsee käsittelemään yksilöllisesti juuri hänen omaa kokemustaan seksuaalisuutta häiritsevästä tai kuormittavasta haasteesta. Kokonaisvaltaisen alkukartoituksen jälkeen asiakas pääsee työstämään haastettaan seksuaaliterapeutin kanssa käytävän keskustelun, ajantasaisen tiedon ja itsenäisesti tehtävien harjoitusten avulla. Seksuaaliterapian avulla pyritään lisäämään asiakkaan ymmärrystä ja hyvinvointia omasta seksuaalisuudesta ja annetaan mahdollisuus päivittää omaa kokonaisvaltaista seksuaalisuuttaan, tämän hetken tarpeita vastaavaksi.

Seksuaaliterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla mm: yhdyntä kivut, seksuaalinen haluttomuus, miesten toiminnalliset vaivat, sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin haasteet, lapsettomuuden kysymykset, seksuaalinen minäkuva ja itsetunto, seksuaaliset pakkomielteet ja riippuvuudet, seksuaalitraumat, sairauksien, toimenpiteiden, vammautumisen ja lääkityksen vaikutukset seksuaalisuuteen, seksuaalisten tarpeiden kohtaamattomuus parisuhteessa, tunteiden ilmaisun, vuorovaikutuksen ja läheisyyden haasteet seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Usein on hyödyllistä tavata myös kumppania, läheisiä kokonaiskuvan selkiyttämiseksi.

Vastaanotolle voi hakeutua yksin tai yhdessä kumppanin kanssa tai mukaan voi ottaa vaikka turvallisen läheisen.